ภัยของวัยรุ่น

ในยุคสมัยที่โลกออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลมากมายกับกลุ่มวัยรุ่นทำให้พวกเขามีความเชื่อที่ผิดกันอกไป การเล่นบอลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตทำให้วัยรุ่นส่วนใหญ่เกิดความลุ่มหลงไหลได้โดยง่ายเพราะสิ่งชักจูงใจทำให้พวกเขามีความโลภโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การพนันชนิดเป็นอันตรายสำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่มีความรู้ เสี่ยงติอการทำให้พวกเขาต้องกลายเป็นคนไม่มีอนาคต ฉะนั้นในช่วงปิดเทอม พ่อแม่ทุกคนควรดูแลเอาใจใส่ลูกของตัวเองให้มากที่ที่สุดเพราะช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่อันตรายที่สุด เพราะเด็กจะมีเวลาว่างมากทำให้พวกเขาเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้ซะเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นในช่วงปิดเทอม พ่อแม่ควรจัดสรรเวลาให้ลูกได้ทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์กับตัวเขามากที่สุด อย่ปล่อยให้เขามีเวลาว่างจนเกินไป การพนันไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนย่อมีอันตรายสำหรับเยาวชนเสมอ เราจึงควรดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้พวกเขาอยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุด แต่ถ้าครอบครัวไหนไม่มีเวลาดูแลและใส่ใจลูกตัวเอง ครอบครัวนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราคิดว่าไม่มีเวลาดูแล คิดแต่ว่าจะต้องหาเงินเพียงอย่างเดียวเราก็อาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิต แทงบอลออนไลน์ การที่ลูกติดการพนันติดยา ติดเกมส์ สาเหตุเกิดจากพ่อแม่ทุกคนครอบครัวไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่พวกเขา ผลกระทบมากมายจึงตามมา บอลออนไลน์จึงกลายมามีอิทธิพลในกลุ่มคนเหล่านี้ ปัญหาสังคมจึงเกิดขึ้นได้เสมอ ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานทางครอบครัว พ่อแม่อย่ามัวแต่หาเงินเพียงอย่างเดียว ควรเอาใจใส่ในบุตรหลานของตนเองให้มากที่สุดในช่วงปิดเทอมเพราะเด็กจะมีเวลาว่างมาก จนอาจทำให้พวกเขาหลงไปในสิ่งที่ผิดจนบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะทำให้ลูกหลานของเขาต้องติดการพนันโดยไม่รู้ตัว